I. Viziunea și Misiunea ”ȘCOLII ANASTASIA”

Misiunea

Misiunea Școlii Anastasia este aceea de a sădi dorința de cunoaștere și spiritul bunei cuviințe însufletele copiilor. Nu ne propunem, așadar, numai o performanță școlară oarecare, ne propunem insuflarea în conștiința elevilor a dorinței pentru adevăr, studiu și lectură, sub îndrumarea cadrelor didactice care dau dovadă de o înaltă moralitate și de pregătire profesională, transformând instituția noastră într-un laborator al caracterelor superioare.

Preocuparea cadrelor didactice și a părinților, în egală măsură, pentru încurajarea hărniciei, a modestiei și a bunătății în micro-universul clasei și al familiei este una autentică, izvorâtă din convingeri și susținută de aspirații creștine. Propunem o competitivitate echitabilă între elevi, disciplina muncii intelectuale, moralitatea vieții și dragostea față de carte – acestea fiind cele trei direcții fundamentale dedezvoltare urmărite de Școala Anastasia care își deschide acum și mereu porțile!

Viziunea

În conformitate cu cerinţele curriculare în vigoare Școala Anastasia propune o instrucție și o educație bazate pe dezvoltarea aptitudinilor și atitudinilor elevilor noştri.

Prin activități de învățare formală, non-formală și informațională, ne dorim să contribuim la dezvoltarea imaginației și a abilităților elevilor/copiilor.

Promovăm o soluţie simplă de dezvoltare echilibrată în spiritul tradițional al școlii românești: familia este un partener egal al cadrului didactic în asigurarea condițiilor optime de dezvoltare și învățare centrată pe elev.

Deși este o școală laică, instituția noastră de învățământ acordă moralei creștine valoarea de principiu fundamental în formarea unei personalități depline. De aceea interesul scolii Anastasia față de cultivarea nevoilor spirituale ale elevilor ei prin impletirea dintre moștenire și aspirație este cel puțin de egală valoare cu interesul pentru asigurarea unei pregătiri performante.