Despre noi

Școala Gimnazială „Anastasia”

Școala gimnazială „Anastasia” este instituția de învățământ care a reușit, încă de la fondare, să întrunească o dublă funcționalitate. Pe de o parte, ea își păstrează, ca orice școală modernă, idealul de a forma elevul pe terenul explorării și al valorificării cunoștințelor, în raport direct cu propriile sale înzestrări și preocupări.

Pe de altă parte, specificul școlii noastre poate fi identificat cu precădere în coagularea demersurilor întregii comunități „Anastasia” (părinți, bunici, cadre didactice, elevi) pentru a cizela, cu multă răbdare, caracterul copilului până la dobândirea unei autonomii complete, bazate pe investigație, spirit întreprinzător, empatie socială și, nu în ultimul rând, pe o solidă ancorare în morala creștină.„Și în pregătirea sufletelor omenești potopul rupe și îneacă, pe când numai ploaia mică și răbdătoare aduce fără îndoială roade” (Nicolae Iorga).

Așadar, misiunea pe care școala noastră o asumă este aceea  de a deschide un orizont mai înalt pentru copil si de a contribui la formarea caracterului acestuia in conjugare perfecta cu efortul esential al familiei. „Educația morală nu trebuie să înceapă cu îmbunătățirea moravurilor ci cu schimbarea modului de cugetare și cu formarea caracterului” (Immamuel Kant).

Obiectivele noastre au fost atinse, nu fără dificultatea inerentă a începutului, conducândcomunitatea „Anastasia”, reușită cu reușită și chiar – am putea spune – obstacol după obstacol, la un anumit nivel de maturizare, absolut necesar. Fiecare copil care a trecut pragul școlii noastre s-a putut bucura, fără doar și poate, de seriozitatea, corectitudinea și atenția care i-au fost acordate din partea întregului colectiv pedagogic. „Dacă aș avea de crescut un copil, de ce m-aș ocupa mai întâi: Să-l fac om cinstit sau om mare? Și mi-am răspuns singur: „Să-l fac om cinstit”. Mai întâi să fie bun! Va fi mare după aceea, dacă e în stare să fie. Atât pentru el, cât și pentru mine, și pentru toți cei ce-l înconjoară, țin mai mult să aibă un suflet bun, decât să fie un geniu” (Denis Diderot).Cadrele didactice, multe dintre ele specializate la nivel de vârf, cu rezultate științifice apreciate atât în mediul social cât și în cel academic, sunt întotdeauna la îndemâna elevului, slujind  – dezinteresat, în multe privințe – cauzei binelui superior al copilului și, în deplină legătură cu acesta, cauzei binelui general al societății contemporane.

De-a lungul timpului, instituția noastră de învățământ a dovedit eficacitate și devotament în serviciul unei educații de excepție, câștigându-și, din ce în ce mai mult prestigiul și aprecierea familiilor și instituțiilor partenere. Considerăm că acest fapt ne onorează și ne îndatorează în egală măsură. Fără să ne culcăm absurd pe laurii triumfalismului, ne angajăm că vom îndeplini mai sârguincios datoria ce ne revine, în scopul împlinirii misiunii și a viziunii pe care ni le-am asumat, punând mai presus de orice plămădirea unei generații noi, capabile și neviciate.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

 CONDUCEREA ȘCOLII GIMNAZIALE ”ANASTASIA”